فرم زیر را پر کنید

لطفا نام خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید
لطفا پیام خود را وارد کنید

                ارتباط با ما   :     fajre32@ymail.com           info@epoultry.ir

                تلفن تماس  :     035-328229626            09382821144

                 کد پستی    :     8931814985 – استان یزد – شهرستان ابرکوه – خیابان بعثت – کوچه بعثت سوم